Reklamačný poriadok

 

LIBERO REALITY Slovakia, s.r.o.
Okružná 851/34
064 01 Stará Ľubovňa
Slovensko

IČO: 50238647
DIČ: 212025647
9

 

 

  • spotrebiteľ môže na základe vlastného úsudku a názoru na služby poskytované realitnou kanceláriu LIBERO REALITY Slovakia, s.r.o.podať reklamáciu písomnou formou na adresu firmy uvedenú vyššie.

 

  • LIBERO REALITY Slovakia, s.r.o.má povinnosť každý jeden reklamačný podnet zapísať. Protokol na reklamáciu môže podať reklamáciu podobnou písomnou formou.

 

  • LIBERO REALITY Slovakia, s.r.o.vybavuje reklamáciu ihneď ako to bude možné, avšak najneskôr do 14 kalendárnych dní. Odpoveď klientom bude poslaná písomnou formou na adresu spotrebiteľa.

 

  • v prípade uznania chyby zo strany LIBERO REALITY Slovakia, s.r.o., bude spotrebiteľ informovaný a daný nežiaduci stav v čo najkratšom termíne odstránený na náklady spoločnosti. V opačnom prípade (neuznanie reklamácie), bude spotrebiteľovi doručené písomne vyrozumenie a dôvod zamietnutia reklamácie za služby sprostredkované LIBERO REALITY Slovakia, s.r.o.

 

  • všetky podklady, osobné údaje a podobne doručené spoločnosti LIBERO REALITY Slovakia, s.r.o.podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

 

  • alternatívne riešenie sporov. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015.

 

 

 

  • Reklamačný poriadok je záväzný a nadobúda platnosť 19.10.2017

 

 

 

Novinky a aktuality
V krátkosti o nás

Libero Slovakia - Divízia realít | Právno-finančná ochrana, Reklama a Predaj nehnuteľností.

Sme spoločnosť zaoberajúca sa najme Právno-finančnou ochranou, reklamou, marketingom predávaných nehnuteľností. Naša spoločnosť a nami predávané nehnuteľnosti vyčnievajú z davu ponúk, vďaka nášmu security & private services, marketingu a reklamnej kampani!

Libero Slovakia - Divízia Investícií | Developerske projekty a ich predaj, Realizácia investičnej kúpy - predaja.